Blästring utförd som sodablästring eller andra blästringsmetoder i Kristinestad

Ab Krs Autolack Oy i Kristinestad utför blästring som sodablästring, sandblästring, glaskrossblästring eller glaskuleblästring. Bekanta dig närmare med våra tjänster och be om mer information!

Kontakta oss

Vad innebär sodablästring?

Med hjälp av sodablästring kan man avlägsna målfärg eller orenheter från ömtåliga ytor. Vid blästringen använder man sig av soda, vars partiklar sönderfaller vid kontakt med en hård yta. Energin som uppstår vid sodapartikelns sönderfall avlägsnar målfärg och smuts. Ytan förblir däremot intakt och skadas inte.

 

Blästringssodan består i princip av samma ämne som matsodan man kan köpa i affären, men dess partiklar är större. Blästringssodan är ett miljövänligt rengöringsämne, vars pH-värde är 8,6 dvs så gott som neutralt.

Kontakta oss för mer information!

Blästringsobjekt

Vårt företag använder sig av ett blästringsskåp, som lämpar sig för rengöring av mindre föremål. Dessutom använder vi oss av mobil blästringsutrustning, som möjliggör sodablästring, sandblästring, glaskrossblästring och glaskuleblästring av större föremål på plats. Vi rengör med hjälp av vår mobila blästringsutrustning ofta till exempel timmerstugor och hobbyfordon.

Vi utför också underhåll av båtar

Sodablästringsobjekt

Sodablästring lämpar sig för rengöring av så gott som alla ytor, och då särskilt bearbetning av sköra och ömtåliga material. Nya objekt hittas kontinuerligt. Förutom med soda kan vissa ytor vid behov blästras med hjälp av glas eller till exempel aluminiumoxid, vilken tack var sina egenskaper lämpar sig utmärkt för rengöring av svårt nedsmutsade objekt.

  • Vad gäller bildelar lämpar sig karosseridelar, motor och hjälpaggregat för rengöring med hjälp av blästring.

  • Sodablästring lämpar sig för rengöring av samtliga fortskaffningsmedel, såsom flygplan och tåg.

  • Sodablästring kan också användas för att avlägsna graffiti från vissa material.

  • Med sodablästring kan man också bland annat avlägsna giftfärger, alger och lack från båtbottnar.

  • Sodablästring lämpar sig för de mest mångsidiga rengöringsbehov även inom industrin.

  • Vid restaurering och byggnadsarbeten kan sodarengöring användas för att försiktigt avlägsna till exempel målfärger och lack även från ömtåliga material.

  • Sodarengöring lämpar sig även för exempelvis avlägsnande av mögel, rengöring av glasytor och fönsterbågar, rengöring av statyer och skyltar, avlägsnande av lim och bitumen, avlägsnande av vägmarkeringar, rengöring av kakel och fogar samt rengöring av husfasader.

Be om mer information angående objekt som kan sodablästras!

Kontakta oss